CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

I/ CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1/ Thanh toán tại công ty

Thanh toán trực tiếp tại công ty/ cơ sở của chúng tôi.

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Giồng Trôm

MST/ĐKKD/QĐTL: 1301018588

Địa chỉ: ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Email: htxbuoidaxanh@gmail.com

Điện thoại: 0908126307 / tel:0393166466

Nhân viên công ty/ cở sở sẽ trực tiếp thu phí số lượng đơn hàng khách hàng cần mua.

Lưu ý: Quý khách kiểm tra giao dịch cần thận trước khi rời đi.

2/ Thanh toán khi nhận hàng

COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền): Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng đến Quý khách.

Lưu ý: Quý khách kiểm tra đơn hàng, thanh toán cho nhân viên vận chuyển đầy đủ, ký xác nhận đơn hàng.

3/ Thanh toán trực tuyến

Quý khách thanh toán theo thông tin tài khoản trên website, thông tin tài khoản có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh doanh, người quản lý website.

Lưu ý: chỉ chuyển thông tin chính xác trên website cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc Quý khách thanh toán thông tin khác với thông tin trên website.